Førde IL Handball
Treningstider 2017-2018

Mini 7 (2010) Mandag kl.17:00-18:00 Hall 3 Førdehuset

Brian Bloch Hanekam

Mini 8 (2009) Torsdag kl.17:30-18:30 Hall 3 Førdehuset

Oda Lambrects og Synnøva Skaar

Mini 9 (2008) Tirsdag kl.18:00-19:00 Hall 2 Førdehuset

Brian Bloch Hanekam

J10 (2007) Mandag kl.18:00-19:00 Hall 3 Førdehuset
Tirsdag kl.16:30-18:00 Hall 3 Førdehuset

Andrea Dolve – Oda Vindheim

G10 Onsdag kl.16:00-17:30 Hall 3 Førdehuset
Fredag kl.16:00-17:30 Hall 3 Førdehuset

Eivind Stølen – Kristinn Gudmundsson

J11 (2006) Tirsdag kl.16:30-18:00 Hall 2 Førdehuset
Torsdag kl.18:30-20:00 Hall 2 Førdehuset

Trenere: Andrea Dolve – Oda Vindheim

G11-13 (04-06) Onsdag kl.16:00-17:30 Hall 3 Førdehuset
Fredag kl.16:00-17:30 Hall 2 Førdehuset

Eivind Stølen – Kristinn Gudmundsson

J12 (05) Mandag kl.16:00-17:30 Hall 3 Førdehuset
Torsdag kl.16:00-17:30 Hall 2 Førdehuset

Guler Osman Ödel (J12)
J13 (04) Mandag kl.16:00-17:30 Hall 3 Førdehuset
Torsdag kl.16:00-17:300 Hall 2 Førdehuset

Leif Otto Olsen

J14-15 (02/03) Tirsdag kl.19:30-21:00 Hall 2 Førdehuset
Onsdag kl.19:00-20:30 Hall 3 Førdehuset
Torsdag kl.16:00-17:30 Hall 3 Førdehuset

Oddny Sønnesyn

Info:

Kristinn Gudmundsson
+47 48427315
kiddigudmundsson@gmail.com