Handballen har starta treninger !

Treningstider 2016-2017

Mini Handball:

Tirsdag 16:30-17:30 7-8 år (Førdehuset-Hall3)
Torsdag 16:30-18:00 9 år (Førdehuset-Hall2)
Trener/Oppman:

Emilie M Sande 46942649/Margrete Mjåtveit
Kristinn Gudmundsson 94151603 kiddigudmundsson@gmail.com

G10:

Onsdag 16:00-17:30 (Førdehuset-Hall3)
Trener/Oppman:

Emilie M Sande 46942649/Margrete Mjåtveit
Hilde Lauritsen: hilde.lauritsen@forde.kommune.no

J10:

Tirsdag 16:00-17:30 (Førdehuset-Hall2)
Trener/Oppman:

Emilie M Sande 46942649/Margrete Mjåtveit
Stig Starheim/Tone Botten 99284306 sst@lottstift.no

G11:

Trisdag 19:00-20:00 (Førdehuset-Hall3)
Trener/Oppman:

Kristinn Gudmundsson 94151603/Monica Larsen 41429001
monilar71@hotmail.com

J11:

Mandag 19:00-20:00 (Førdehuset-Hall2)
Fredag 16:00-18:00 (Førdehuset-Hall3)
Trener/Oppman:

Lene Fonn/Hege Høyvik 47808215
l.fonn@enivest.net hege.hoyvik@outlook.com

J12:

Mandag 16:00-17:30 (Førdehuset-Hall2)
Torsdag 16:00-17:30 (Førdehuset-Hall3)
Fredag 16:00-18:00 (Førdehuset-Hall3)
Trener/Oppman:

Leif Otto Olsen 91133026
Annbjørg Førde 41332934 af@fjorddata.no

J13:

Mandag 17:30-19:00 (Førdehuset-Hall2)
Onsdag 18:30-20:00 (Førdehuset-Hall3)
Torsdag 16:00-17:30 (Førdehuset-Hall3)
Trener/Oppman:

Maria U Oppedal 41448489
Hege Bjørkhaug 90994853 hege.bjorkhaug@gmail.com

J14:

Tirsdag 19:00-20:30 (Førdehuset-Hall2)
Onsdag 17:30-19:00 (Førdehuset-Hall3)
Fredag 16:00-17:30 (Førdehuset-Hall2)
Trener/Oppman:

Marzena Pascowska 40573601
Kristinn Gudmundsson 94151603 kiddigudmundsson@gmail.com

G16:

Mandag 16:00-18:00 (Førdehuset-Hall3)
Tirsdag 20:00-21:30 (Førdehsuet-Hall3)
Torsdag 17:30-19:00 (Førdehuset-Hall3)
Trener/Oppman:

Rolf Johnny Vinda , 951 90854
Erling Benjaminsen 41926533 erling.benjaminsen@enivest.net

J16:

Tirsdag 17:30-19:00 (Førdehuset-Hall3)
Onsdag 20:00-21:30 (Førdehuset-Hall2)
Trener/Oppman:

Oddny Sønnesyn 94864942
Monica Flaten 95706657 monica.flaten@forde.kommune.no

For informasjon:

Kristinn Gudmundsson

mob: 941 51 603