Styre

2017-2018

Leiar: Gunn Merete Paulsen

Styremedlem: Anette Fosse, Norvald Nøringset, Sølvi Ripe Vinda, Sissel Bruland Gurvin, Anne Søgnen, Morten Eirik Jahren