Ekstraordinært årsmøte.

Det blir ekstraordinært årsmøte i FIL Handball torsdag 20.april kl.20.00 på FIL huset.

 

Sak1: Godkjenning av innkalling

Sak2: Val av referent og to personar til å skrive under møteboka.

Sak3: Budsjett 2017

 

Vel møtt!

 

Gunn Merete Paulsen

Leiar FIL Handball